Dugnadsjobbing 2017

Knappen Båtlag

God ly for vær og vind

Bilder under er frå dugnaden den 12. juni 2010.
Ca 11 medlemer møtte til dugnad, og svært mykje vart gjort på kort tid. Bygging av el- bua er i gang, rydding/planering etter kabelgrøft, nytt vatnuttak heilt ute på austre bryggje, montert tre lys/straumpostar på midtre brygge, fått på plass trekkerør til kabel, - og lagt ut vatn. Også fyllt inn stein på baksida av muren. Dugnadskarane fekk servert nysteikte vaflar og kaffi.

 

                                                                                                                                                         26. 04.2017

 

INFO

.

Dugnadsdag:20. mai 2017 kl.09.00-13.00

Det blir i år felles dugnadsdag.I tillegg treng me ein del til å høgtrykksspyle/vaske

 utleigebrygge og trekai på førehand. Må ha med eigen høgtrykksspyler.Dette må utførast snarast råd, og seinast 10.mai.Dersom du ikkje kan møta på dugnadsdagen, men likevel vil jobbe dugnad,ta kontakt med dugnadsleiar for avtale.

Påmelding dugnad : Magne Straume ,Tlf. 93019109     e-post: makjell@online.no

Det er viktig å gje Magne beskjed, og  helst innan 15.05.17, slik at arbeidet kan planleggjast.

 

Dugnadsoppgåver:

 

· Vaske og beise utleigebrygge og trekai, spyle kaifront, oljebu, (2 vegger) +diverse flikking

· Hyller i oljebu

· Rydde kratt /trær bak oljebu

· Skifte sjakler/kauser på brygge 1

· Skifte defekte kraner samt filter på dieselfylling

· Skifte pontonger på brygge 1 og utleigebrygge

· Grusing.

· Legge ut 2 nye fortøyninger på utleiebrygge, samt tømme pontonger for vatn.

· Forlenge slippskinner (Prosjekt)

 

Bruk av straum i båt

 

Sesong 2016-2017 : Straumforbruk  til oppvarming av båt gjennom vinter perioden.

Her må den enkelte bruker opplyse kor mange kwh. som er brukt ( kost settes til 1kr/KW). Opplysninger for regning sendes til kasserer Stig Andreassen ,stig.andreassen@bkkfiber.no eller en betaler inn på båtlaget sin konto  nr.3636.07.01969. innan 01.07.17.Husk å skrive kva betalinga gjeld.Info vedr. dette , finn ein i el_bua.Hugs at det er påbudt med kabel med måler.Treng du kabel, kontakt ein i styret for informasjon.

 

 

 

Dersom du har fått e-post adresse i seinare tid, og ikkje har gitt båtlaget beskjed om dette, kan den sendes til Rune Steindal email knappenbaatlag1@gmail.com. Ved skifte av telefon nr og båt har en plikt til å melde dette til styre for oppdatering.

 

 

Mvh

Styret