Priser i Knappen Båtlag

Sesongen 2017:

For medlemmer:

Andel inklusiv bryggeplass:  Kr. 65.000

Årskontingent kr. 1000

4 timar dugnad pr år.  Eller betala kr 150 pr time.

 

Bruk av slipp:

3 dager gratis, utover dette kr 500 / dag

For ikkje-medlemmer:

Leige av båtplass i bryggje:  Kr. 5.000 pr år

Leige av båtplass ved kai: Kr. 5.000 pr år

Setja ut / ta opp båt:  kr 200 (ut) og kr 200 (opp)

 

Bruk av slipp:

kr 500 for opphal

kr 500 for utsetjing

kr 500 for kvar dag

minimum kr 1500

 

 

Knappen Båtlag

God ly for vær og vind